Användningsvillkor: Powerpointmall

Vad kul att du vill använda vår Powerpointmall! Det finns några förhållningsregler som vi vill att du har koll på och godkänner. Så läs igenom den här texten innan du börjar använda den.

Pulsen och/eller Östersundshjärtat ska inte betraktas som en avsändare. Det ska alltså inte ersätta din organisations varumärke utan det ska framgå att du är avsändare till dina budskap.

Powerpointmallen ska användas i sammanhang som stödjer Östersund på ett positivt och respektfullt sätt. Den får därför inte användas i verksamhet som kan uppfattas som omoralisk, oetisk eller förknippas med droger/brottslig verksamhet. Detsamma gäller för verksamheter vars företrädare förknippas med något av detta. Det får inte heller användas för politiska eller religiösa budskap. Bedömningen av om viss verksamhet faller in under de kriterier som uppräknas under denna punkt görs av Östersunds kommun och Destination Östersund.

Kontaktuppgifter hittar du på vår kontaktsida.