Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för
https://ostersundspulsen.se

Östersunds kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur ostersundspulsen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen ostersundspulsen.se är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Så har vi testat ostersundspulsen.se

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av ostersundspulsen.se med hjälp av https://nestorville.se som sköter webbplatsen samt med https://grandnorth.se som utvecklat den.
Senaste bedömningen gjordes 2022-07-06.

Granskningsmetod:

Webbplatsen är testad med Wave Evaluation Tool https://wave.webaim.org/, Google Lighthouse https://developers.google.com/web/tools/lighthouse samt med manuell testning.

Webbplatsen publicerades 2019-02-19.
Redogörelsen uppdaterades senast den 2022-07-06.