Powerpointmall

Hämta inspiration till din egen presentation och använd hjärtat eller pulsen när du berättar om Östersund. All information om hur du jobbar med presentationen finns i Powerpoint-filen.

powerpointpresentation på datorskärm